novice

benzilizopropilamin,

Pogoji videza: Velik prozoren kristal.

Pogoji skladiščenja: Hraniti v hladnem, prezračenem skladišču.Hraniti ločeno od ognja in vročine.Hraniti ga je treba ločeno od oksidanta, nikakor se izogibajte mešanemu shranjevanju.Opremite se z ustrezno vrsto in količino gasilske opreme.Skladišče mora biti opremljeno z opremo za nujno zdravljenje uhajanja in ustreznimi skladiščnimi materiali.

slika


Čas objave: 6. julij 2021